You are currently viewing การแสดงความรัก ให้ลูกของท่านได้รับรู้

การแสดงความรัก ให้ลูกของท่านได้รับรู้

  • Post author:
  • Post category:Blog

เด็กทุกคน ล้วนแต่ต้องการ ความรัก จากพ่อแม่ บางครั้งเราไม่แสดงออก อาจจะทำ ให้ลูก คุณนั้นคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเลย ถ้าคุณอยากให้ลูกนั้นรับรู้ความรู้สึก ว่าพ่อแม่นั้น รักเขาแทบหมดหัวใจ การที่พ่อแม่ไม่สื่อความรักนั้น จะทำให้ลูกนั้นเข้าใจเราผิดๆ ในความคิดเด็กนั้น การที่เราเอาใจใส่ หรือตามใจนั้น เด็กทุกคน มีการพัฒนาการของเด็ก

ความสำคัญการแสดงความรัก

เด็กหลายคนต้องการ รับความรู้สึก เช่น การเอาใจใส่ ดูแล จะทำให้เด็กมีการพัฒนาการเป็นอย่างดี เป็นวิธีช่วยในทางอ้อม ในการใช้ชีวิตของเด็ก ที่ไหนวันข้างหน้าโตมาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีของสังคม และของพ่อแม่อีกด้วย การที่เด็กได้รับความรักนั้น จะทำให้เด็กมีการเข้าใจมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เด็กจะไม่อายคน มีเทคนิคในการเข้าสังคมที่ดี

การบอกรัก

พ่อแม่ ควรพูดคุยบอกรักลูกทุกวัน อย่างต่ำเลยวันละครั้ง จะทำให้ลูกนั้นรู้สึกได้รับความรัก ตอนเราบอกรักลูก เราควรหอมหรือกอดเด็กด้วย จะทำให้รู้สึกความอบอุ่น สำหรับเด็กยังเล็กอยู่ แนะนำให้เล่านิทานให้เด็กฟัง พูดคุยให้เด็กเพลิดเพลิน เล่นกับลูกในเวลาว่าง และสำหรับเด็กโตนั้น ให้ช่วยเรื่องรายการทำความสะอาดบ้าน หรือดูหนังด้วยกัน ส่วนลูกที่อยู่ในวัยรุ่น เราควรเอาใจใส่อยู่ห่างๆ คอยดูพฤติกรรมของเขา พูดคุยทุกเรื่องที่เรารู้ว่าลูกเราชอบอะไร 

อย่าตั้งเป้าหมาย ให้ลูก

โดยส่วนใหญ่นั้นพ่อแม่ จะคาดหวังว่าลูกเราต้องไม่ต้องเรียนเก่ง หรือตั้งเป้าหมายให้แก่ลูก การทำแบบนี้ จะทำให้เด็กนั้น เกิดความกดดัน ถ้าเกิดความเครียดได้ เวลาเขาทำตามเป้าหมายของพ่อแม่ไม่ได้ จะทำให้เด็กนั้นอาจจะคิดผิด กลัวพ่อแม่เสียดายลูกก็เครียด คุณต้องเข้าใจว่า ถ้าเด็กพยายามเต็มที่แล้ว คุณควรดีใจ